Nye skolehager etableres i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

Flere og flere ser nytten av skolehager. Denne våren etablerer Økologisk Norge 10 nye skolehager på Østlandet for til sammen 2500 elever.

Nordby Skole Foto Birgitta Eva Hollande

Skolehagene ligger geografisk spredt i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og både store byskoler og mindre grendeskoler er blant de utvalgte samarbeidspartnerne. På tross av et utfordrende og spesielt år for mange skoler og lærere har det vært mange henvendelser og skoler som ønsket å bli med i prosjektet i 2021. 

– Interessen for skolehager er økende, og vi ser skolehager etableres over hele landet, ikke bare i våre samarbeid. Vi ønsker at alle barneskolebarn skal ha tilgang til en skolehage, og er glade for at ytterligere 2500 elever nå får skolehage gjennom vårt prosjekt sier Markus Hustad, prosjektleder og påtroppende konstituert daglig leder i Økologisk Norge.

Ved å etablere gode skolehager og gjennom den nylanserte nettsiden http://www.skolehagerinorge.no samt ny håndbok for skolehager ønsker Økologisk Norge å spre kunnskap om etablering og drift av skolehager. På denne måten kan enda flere få mulighet til å etablere skolehage og ta i bruk skolehagen som pedagogisk arena for tverrfaglig læring. 

Vestfold og Telemark nå med i prosjektet 

Økologisk Norge har valgt ut samarbeidsskoler med stor variasjon, fra Flatdal oppvekstsenter med 70 elever til Eiksmarka skole med over 500 elever. Nytt i årets prosjekt er to skoler fra Vestfold og Telemark også er med i prosjektet. Alle barn, uavhengig av størrelse på skole eller om man kommer fra by eller bygd har nytte av en skolehage og gjennom prosjektet vil til sammen 2500 barn få tilgang til ny skolehage denne våren. Skolene som er valgt ut har et engasjert team med skoleledelse og lærere som ønsker å lære barna på skolen mer om matproduksjon og sammenhenger i naturen, med praktisk læring og bærekraft i sentrum.

– Vi på Hagaløkka skole har velkomstklasse, og ble inspirert til dyrking av en av elevene fra Syria i 4. klasse som hadde hatt hage og dyrking i hjemlandet. Vi gleder oss til å bygge drivhus som kan fungere som klasserom og dyrkerom store deler av året, sier Birgitte Vedeler som er rektor på Hagaløkka skole.

Tømmerås skolehage grønnsaker. Foto: Birgitta Eva Hollander/Heia Folk

Fagfornyelse gir skolehage-fornyelse

Det er nok ikke tilfeldig at så mange nå ønsker å ta i bruk skolehager som pedagogisk arena. Mange skoler har måttet basere seg mer på uteskole under corona-året som enda preger skolehverdagen. Mange har forsøkt seg på dyrkeprosjekter og har satt pris på jord under neglene.

En annen bakgrunn for interessen har vært Fagfornyelsen i grunnskolen som ble tatt i bruk fra høsten 2020. Samfunnsaktuelle temaer prioriteres tverrfaglig, og inkluderer demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Rektorer og lærere som har tatt kontakt med Økologisk Norge har fortalt at de ser på skolehagen som et ypperlig sted for elevene å lære om disse temaene. 

– Forskning fra USA viser at elever som deltar i skolehageundervisning har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke gjør det, og gjør skolehagen til en veldig god arena for å lære om tematikken. Det er positivt at fagfornyelsen kan være brekkstang for å gi flere barn skolehager i tiden fremover, sier Annikken Jøssund, påtroppende prosjektleder.

Flere skolehager på trappene?

Skolehagene blir etablert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Økologisk Norge stiller med kostadene til selve skolehagen og kurs for lærere, mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid. Målet med prosjektet er at skolehagene skal være en integrert del av hverdagen for så mange elever som mulig.

– Vi heier på alle som ønsker å etablere skolehager og gleder over at mangfoldet av skolehager blir enda større i årene som kommer sier Annikken Jøssund. 

Oversikt over de nye skolehagene som etableres: 

  • Spetalen skole i Råde
  • Rustad skole i Ås
  • Svarttjern skole i Oslo
  • Eiksmarka skole i Bærum
  • Skoger skole i Drammen
  • Hagaløkka skole i Asker
  • Blakstad skole i Asker
  • Kollmyr skole i Skien
  • Flatdal i Seljord
  • Vøyensvingen barnehage i Oslo
Reklame