Færre dør på norske veier ….

En svært gledelig utvikling som skyldes hjemmekontor, mindre stress, færre reiser og redusert rushtidstrafikk.

Færre biler på veiene har ført til en nedgang i antallet trafikkdrepte i 2021. Foto: Frende Forsikring.

Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge. Ved utgangen av mai hadde 25 personer mistet livet på norske veier i 2021. På samme tid i fjor var antallet 37. Det viser tall fra Statens Vegvesen. 

– Dette følger opp en nedadgående trend fra i fjor. Da var det historisk lave dødstall i trafikken med 95 omkomne, sier Ytre-Hauge. 

– Sterkt fokus på trafikksikkerhet og utfasing av gamle biler er viktig for å fortsette nedgangen i antallet som omkommer i trafikken. Jeg har et håp om at tallet kan fortsette nedover i år, sier fagsjefen.

Færre forsikringssaker
Frende ser nedgangen i dødsulykker og bilsmeller generelt i sammenheng med pandemien. 

– Hos oss har vi sett 15 prosent færre bilskader i starten av 2021. Jeg er sikker på at pandemiens ringvirkninger er mye av årsaken. Vi kjører mindre totalt sett og betydelig mindre i rushtiden.

Kortvarig glede?
Uansett er fagsjefen redd for at antallet små og store bilsmeller stiger igjen utover året.

– Nå har vi vært mer i ro i starten av dette året enn vanlig, og det viser seg i skadestatistikken. Men jeg er redd for at kollisjonstallene tar seg opp igjen i takt med koronavaksineringen, sier Roger Ytre-Hauge.

– Vi går mot en ny sommer med norgesferie og da vet vi at mange velger å reise rundt med bil. Med flere biler på veiene, dårlig tid, uvettig mobilbruk bak rattet og rastløse passasjerer kan det bli en dårlig kombinasjon, sier han.

I fjor sommer viste en undersøkelse for Frende at 17 prosent av oss planla bilferie. Det var den tredje mest populære ferieformen for nordmenn, kun slått av hjemmeferie eller tid på hytta.

Totalt var det over 830 000 innmeldte bilskader til norske forsikringsselskap i fjor. Det kostet totalt nesten 13 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge. 

Reklame