KNASKERØTTER risikerer å måtte pløye ned årets avling…..

Den vanskelige situasjonen med stengte grenser for fremmedarbeidere gjør situasjonen uholdbar for norges eneste produsent av de smakfulle små gulrøttene.

Vanligvis er det mellom 30 og 40 arbeidere fra Polen som har sin sommerjobb hos Knaskerøtter på jordene i Lågendalen og Brunlanes. De spesielle gulrøttene blir håndplukket, men i år har grensene vært stengt og arbeiderne har fått seg jobb i andre europeiske land, vesentlig i Tyskland.

Det er nå, selv om grensene åpnes vanskelig om ikke umulig å finne arbeidere til sesongens høsting forteller Tor Fuglestein hos Knaskerøtter.

Reklame