Virgenes gårdsdrift binder karbon i jorda og vinner landbrukspris i Vestfold og Telemark

På Virgenes andelsgård er det allsidig produksjon med grønnsaker, kjøtt, egg og mel. Rundt 300 familier har andel i produksjonen, som har mål om å binde mer Co2 enn den slipper ut. Nå har gården vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vestfold og Telemark.

Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant for Vestfold Senterparti delte ut prisen til vinner Tore Jardar Virgenes. Til høyre står leder for Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, Anniken Fægri Damm-Larsen. Foto: Innovasjon Norge

Virgenes gårdsdrift er sertifisert økologisk og har fokus på regenerativt landbruk. Det er dyrknings- og beitemetoder som binder mer Co2 enn det slipper ut. Det skaper økt biologisk mangfold, bidrar positivt til klimaet, og maten blir sunn. Mer karbon i jorda bidrar til bedre jordhelse. Bedre jordhelse gir mer smak og mer næring og bedre folkehelse. Mer karbon i jorda sikrer også landbruket bedre ved flom og tørke.

På Virgenes gård øker karbonbindinga år for år, og dyra er også langt mer enn «bare kjøtt». De er viktige redskap for bonden for å skape gode økosystem.

Tore Jardar Virgenes har drevet gården økologisk siden han tok over for foreldrene i 2004, og har en allsidig produksjon med grønnsaker, kjøtt, egg og mel. Vinneren er svært godt fornøyd med å vinne Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vestfold og Telemark.

-Denne prisen er en fantastisk anerkjennelse for oss, og vår måte å drive gårdsbruk på, sier Virgenes.

Aslak Snerteland, leder for Vestfold og Telemark Bondelag, Helge Nymoen, landbruksdirektør hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Karl Otto Mauland, rådgiver landbruk i Vestfold og Telemark fylkeskommune, leder for Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, Anniken Fægri Damm-Larsen, vinner Tore Jardar Virgenes og Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant for Vestfold Senterparti. Foto: Innovasjon Norge

Andelslandbruk

Virgenes merket tidlig at det var muligheter i markedet med lokalmat og direktesalg. I tillegg tok de tak i et behov ved at stadig flere i samfunnet ønsket å knytte seg direkte opp til bonden, både i form av handel og av kunnskap. Gården er nå et såkalt bondestyrt andelslandbruk.

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen.

Virgenes gårdsdrift har ambisjoner om å være pionerer på bærekraftig landbruk- og matproduksjon, og formidler dette med stort engasjement. Dette gjør de sammen med rundt 300 familier som har andel i produksjonen og sammen med Norsk landbruksrådgivning, lokale foreninger og stadig flere bønder som kommer for inspirasjon på gården.

Gården jobber aktivt med å holde på lokal verdiskaping og kunnskap i direkte dialog og delt risiko med forbruker. De har om lag 50 sorter grønnsaker, kjøttproduksjon, eggproduksjon, honning og egen kornmølle som sørger for bred dekning og biologisk mangfold for åkerlandskap og for salg. Et eget mikroslakteri er under planlegging. Hønene skal ikke kasseres, men brukes som mat etter endt produksjon. Gården har en nullsvinnsfilosofi som tas seriøst i alle ledd.

Deling av kunnskap

Virgenes jobber med formidling og deling av kunnskap om regenerativt jordbruk og andelslandbruk som alternativ omsetningsmulighet. Gården omsetter også kjøtt fra andre bønder i bygda gjennom et kooperativprosjekt.

Gården har som mål å utdanne fire nye bønder hvert år ved å tilby praksis med bred og omfattende skolering hele sesongen. Virgenes formidler også at de ikke har en fasit, men kan være en del av flere løsninger som kan inspirere og engasjere bredt både for by og land, bønder og næringsliv.

De er nå tilknyttet EUs Carbon Farming-prosjekt, som er et initiativ innenfor EUs Green Deal-plan og et samarbeid mellom Nordsjølandene. I prosjektet selges små og store landbruksteknikker inn til for eksempel lokalt næringsliv eller forbrukere for å få fortgang på karbonbinding og samfunnsviktig samarbeid.

Begrunnelse for valg av vinner

-Virgenes gårdsdrift fremmer et klimasmart landbruk med andelslandbruk som plattform, ved å koble sammen forbruker, landbruk, økosystem og matproduksjon på en ny og fremtidsrettet måte. De er svært gode på å formidle kunnskap og å bygge omdømme for landbruket. Virgenes gårdsdrift er en meget innovativ bedrift og en verdig vinner av årets pris, sier juryleder for prisen Anniken Fægri Damm-Larsen, som også er regiondirektør i Innovasjon Norge for Vestfold og Telemark.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. På grunn av koronapandemien er det fortsatt usikkerhet om hvordan den nasjonale prisutdelingen vil foregå.

Reklame