Mange hundre husstander i Siljan er uten strøm….

Etter brann i en transformator i Opdalsveien i Siljan er det bortfall av strøm i Siljan. Flere tusen er uten strøm.

Trafobygget vil brenne ned .

Det jobbes for fullt for å gjenopprette strømforsyningen til alle de berørte strømkundene, men det kan ikke opplyses om når strømmen vil være tilbake.

Klokken 10.15 har de fleste innbyggerne fått strømmen tilbake.