I morgen er det 1 uke til Vindfjelløpet …..

Søndag 12. februar arrangeres Vindfjelløpet igjen, det som er det mest tradisjonsrike turrennet i Larvik og Lardal.

Det store spørsmålet er om det blir deltagere nok til at rennet kan arrangeres.

I dag, lørdag er det påmeldt 71 deltagere og det er i år bestemt at det må være minst 300 deltagere for at rennet skal arrangeres.

Det er ikke økonomisk forsvarlig å arrangere hvis det blir færre enn 300, sier rennleder Ole Tallakstad.

Så det blir noen spennende dager framover.

Reklame