Sinker i trafikken er farlige …..

Såkalte søndagskjørere irriterer andre bilister så mye at det kan skape farlige situasjoner i trafikken, viser en undersøkelse.

Foto: arkiv Jan E. Thorstein

65 prosent av norske sjåfører irriterer seg over biler som kjører under fartsgrensen. I tillegg har 7 av 10 opplevd farlige situasjoner på grunn av søndagskjørere, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige.

Påskeutfarten er spesielt utsatt

– Mange skal ut på veien de neste dagene, og noen er mer utålmodige enn andre. Våre skadetall de siste fire årene viser at i påsken er ukedagene før skjærtorsdag mest ulykkesbelastet. Saktekjørere kan bidra til kø, og skape farlige forbikjøringer fordi folk tar ekstra sjanser når de er irriterte, sier Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Fortsatt mange personskader i trafikken

Gjensidige har analysert trafikkskadetall de siste fire årene. De viser at tross stadig sikrere biler, blir ikke færre personer skadet i trafikken.

– Generelt har det vært en positiv utvikling i antall hardt skadde og drepte i trafikkulykker. Men, vår analyse viser at det totalt sett ikke blir færre personskader. Det er fortsatt en lang vei å gå i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Line Marcelius.

Selskapets tall (25 prosent markedsandel) viser følgende for årets første 9 måneder de siste fire årene (alle typer motorkjøretøy):

2019: 2100 trafikkskadde
2020: 2000 trafikkskadde
2021: 1800 trafikkskadde
2022: 2000 trafikkskadde  

Tips til søndagskjørere og utålmodige:

  • Vær tålmodig og ikke kjør forbi før du er helt sikker på at det er trygt. Husk også at det ikke er lov å kjøre fortere enn det fartsgrensen tillater. Det gjelder også ved en forbikjøring.
  • Bruk speilene og se om du lager kø bak deg. Kjør i såfall inn til siden ved beste anledning. Man skal ikke hindre og forstyrre annen trafikk unødig. Du har en plikt til å kjøre til siden hvis det danner seg kø.
  • Stress ned og pust med magen. Det er bedre å komme frem for sent enn aldri.