Halvveis til hundre med Østre Hedrum Grunneierlag.

Torsdag før påske holdt Østre Hedrum Grunneierlag sitt årsmøte. Samtidig markerte laget at det er 50 år siden oppstarten i 1964. Lagets to æresmedlemmer Jacob Rauan og Gudbrand Skuggedal, som begge var blant stifterne, var til stedet sammen med et tredvetalls av dagens øvrige grunneiere. Etter initiativ fra bondelag og skogeierlag ble laget i sin tid rett og slett starta for å få orden på jakta i området. Grunneierlagets formål er å jobbe for ordna forhold, samt utvikle og omsette jaktmulighetene i laget. Laget organiserer rettighetshavere i Larvik kommune fra Tjøllings grense i syd, oppover langs Lågens østside mot Andebu i nord til Sandefjords grense i øst.

Fra lagets årsberetning for 2014 kan nevnes at det er felt 5 elg, 21 rådyr, 3 bevere, 5 stokkender, 2 rev, men ingen hjort. Det er utbetalt kr. 1,25 pr dekar for elg/hjort og kr. 2,88 pr dekar for rådyr/småviltjakt i arealleie til grunneierne.

002

 Lagets to æresmedlemmer, Gudbrand Skuggedal til venstre og Jacob Rauan ( fyller snart 100 år) til høyre med dagens leder i laget Leif Steinar Andersen i midten.

010

Hele styret i Østre Hedrum Grunneierlag ble gjenvalgt, fra venstre: Hans Raymon Rødbøl, Leif Steinar Andersen leder, Stein Aasrum nestleder, Ken Håvard Reinskås og Inge Halle Eskedal.

Tekst og foto: Olav Nordheim.

Reklame