STOPPER NATTESPRENGNING I MARTINEÅSEN, nye E18 Larvik

I en periode har Skanska hatt anledning til å sprenge inne i Martineåstunnelen til kl. 02 på natta. Det har vært en stor fordel for fremdriften, og således bli ferdig med sprengningene raskere. Dessverre støtte vi på dårlig fjell i det nordgående løpet, og sprengningene har derfor dratt noe ut i tid. I det siste har sprengningen nærmet seg enda mer bebyggelsen på Farriseidet, og for noen har salvene på nattestid forståelig nok blitt ekstra plagsomt.

matineåsen

Fra Martineåsen. foto: Statens vegvesen.


I et møte med entreprenøren i dag har vi blitt enige om at det normale blir å sprenge siste salve innen kl. 22.00, men at det unntaksvis kan sprenges til kl. 24.00. Dette trer i kraft fra torsdag 5. nov.
Opp mot Sky står det nå igjen kun 16 meter, så der er sprengningene snart ferdige. Mot Farriseidet håper Skanska på gjennomslag i uke 47, altså om ca. to uker.
For de som ønsker sms-varsling av sprengningene er påmelding til mob.nr. 26112, med melding: «skanska M». Avmelding er samme nummer og melding: «skanska M UT».