HVOR MYE KJØTT SPISER VI?

Når vi snakker om kjøttforbruk i Norge vises det ofte til ulike tall. Ferske tall fra Norsk institutt for bioøkonomi, beregnet på oppdrag fra Animalia, viser nedgang i kjøttforbruket.

I 2019 var beregnet kjøttforbruk 51,6 kilo per person i året. Av dette var 39,1 kilo rødt kjøtt (kjøtt fra storfe, sau/lam og svin), hvitt kjøtt utgjorde 10,2 kilo av kjøttforbruket, og viltkjøtt 0,9 kilo. Kjøtt fra grensehandelen inngår i disse beregningene.

Et årlig kjøttforbruk på 51,6 kilo per person betyr i underkant av 141 gram rødt og hvitt kjøtt (rå vare) per dag. Andel rødt kjøtt er 107 gram per dag.

Det betyr at det gjennomsnittlige kjøttforbruket er på nivå med anbefalingene i kostrådene.

– De norske kostrådene anbefaler inntil 500 gram ferdig tilberedt, eller 750 gram rå vare, rødt kjøtt per uke som en del av et normalt og sunt kosthold. Det norske forbruket av rødt kjøtt har ligget minimalt over dette nivået de siste årene., kommenterer Dag Henning Reksnes, som er direktør i MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

 Forskjeller på kjøttinntak

 – Det er imidlertid viktig å presisere at dette er gjennomsnittsforbruk. De som spiser mer enn 500 gram rødt kjøtt per uke kan med fordel spise mer variert, og mange grupper, spesielt kvinner, kunne økt forbruket av rødt kjøtt, påpeker han.

 Mer om utviklingen i det norske kjøttforbruket finner du hos Animalia, som i dag har lagt frem rapporten «Kjøttets tilstand 2020», med beregninger fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). – https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/kjottets-tilstand-2020/

Reklame