Innfører tiltak for å sikre nok pass …

Antall pass-søknader i mars i år har økt med 50 prosent sammenliknet med samme tid i 2019.

Regner man med nasjonale ID-kort i tillegg, er økningen oppe i 109 prosent, det opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

Det har tidvis vært lange passkøer i landet, og nå innfører politiet tiltak for å sikre nok pass og nasjonale ID-kort i tiden fremover.

– Vi innfører begrensninger i utstedelse av disse dokumentene.

Derfor blir det nå kun mulig å søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort frem til 1. juli.

Politiet oppfordrer de som kan til å velge nasjonalt ID-kort, hvor ventetiden for øyeblikket er lavere enn ved passutstedelse.

– De som skal reise innenfor EU og EØS bør velge et nasjonalt ID-kort med reiserett.

I tillegg bes alle de som har et pass som ikke utløper før utgangen av september 2022, og som ikke skal reise til et land som krever utvidet gyldighetstid, om å vente med å søke til etter 1. august.

Reklame