Stikkevepser i Norge…Ny faktabok

Visste du at vi har så mange som 42 ulike arter stikkeveps i Norge, men at bare 12 av disse tilhører de sosiale stikkevepsene? Nå kommer boka med en komplett oversikt over norske stikkevepser. Boka egner seg for alle, fra nybegynnere til erfarne fagfolk.

Boka Stikkevepser i Norge er i praksis en oppdatert, utvidet og tilrettelagt utskrift av nettversjonen «Stikkevepser Vespidae» som er publisert på Artsdatabankens digitale plattform «Arter på Nett».

Stikkevepser i Norge er den tredje boka i serien NINA Faktabøker. Tidligere har vi utgitt Humler i Norge (2015) og Maur i Norge (2018), som til sammen gir en komplett oversikt over gruppene av sosiale insekter i Norge.

Stikkevepser har et litt frynsete rykte, hvem har vel ikke fått selskap av irriterende stikkevepser på en idyllisk sommerkveld eller fått et vepsebol rett over terrassedøra?

Men visste du at stikkevepser spiller en svært viktig rolle i naturen, både som pollinatorer og i biologisk kontroll av skadedyr og utbruddsarter.

Den nye faktaboka om stikkevepser i Norge gir en fyldig og moderne oversikt over Norges fauna av stikkevepser. Boka har en kort innledning der du kan lære om taksonomi, artsbestemmelse og stikkevepsenes spennende levesett.

Hoveddelen av boka inneholder en omfattende gjennomgang av alle de 42 stedegne stikkevepsartene, to arter av fremmede papirvepser som er påvist i Norge, samt en omtale av nye arter som kan komme til landet i framtida.

Boka Stikkevepser i Norge er skrevet av Frode Ødegaard/NTNU, Vitenskapsmuseet, og Arnstein Staverløkk, NINA. Kari Sivertsen har vært grafisk formgiver for boka.

Dette er en bok i serien Faktabøker fra NINA, den vil være klar fra trykkeriet ca 1. juni, men du kan forhåndsbestille allerede nå, send e-post til firmapost@nina.no eller se Bøker og plakater (nina.no).

Boka koster 350 kroner.

Avansert fototeknikk

Boka har rikt illustrerte bestemmelsesnøkler for alle arter som er påvist i Norge, samt bolene til de sosiale stikkevepsene. Artsomtalene er i både tekst og bilder.

Gjennom avansert fototeknikk er preparerte eksemplarer av artene fotografert i ulike positurer slik at detaljer kommer fram på en unik mate. I tillegg presenteres detaljerte fotografier av kroppsdeler som er avgjørende for artsbestemmelse. Under hver art finnes tekster som beskriver utseende, levevis, utbredelse og forvekslingsarter pa en levende mate. Artsomtalene krydres med flotte bilder av stikkevepser og deres levesteder i naturen. Utbredelseskartene representerer datagrunnlaget i Artskart, oppdatert våren 2022. 

Boka Stikkevepser i Norge er i praksis en oppdatert, utvidet og tilrettelagt utskrift av nettversjonen «Stikkevepser Vespidae» som er publisert på Artsdatabankens digitale plattform «Arter på Nett».

Stikkevepser i Norge er den tredje boka i serien NINA Faktabøker. Tidligere har vi utgitt Humler i Norge (2015) og Maur i Norge (2018), som til sammen gir en komplett oversikt over gruppene av sosiale insekter i Norge.

Boka Stikkevepser i Norge er i praksis en oppdatert, utvidet og tilrettelagt utskrift av nettversjonen «Stikkevepser Vespidae» som er publisert på Artsdatabankens digitale plattform «Arter på Nett».

Stikkevepser i Norge er den tredje boka i serien NINA Faktabøker. Tidligere har vi utgitt Humler i Norge (2015) og Maur i Norge (2018), som til sammen gir en komplett oversikt over gruppene av sosiale insekter i Norge.

Reklame